Phân bón sao việt

PHÂN BÓN SAO VIỆT NPK 15-15-15+TE

 • Mô tả

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản.
  - Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và các nguyên tố đa - trung - vi lượng.

 • Xem thêm...

  PHÂN BÓN CAO CẤP ĐA DÙNG SAO VIỆT NPK 18-8-10+4S+Mg+TE

 • Mô tả

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản.
  - Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và các nguyên tố đa - trung - vi lượng.

 • Xem thêm...

  PHÂN BÓN SAO VIỆT NPK 16-16-8 +13S+TE

 • Mô tả

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản.
  - Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và các nguyên tố đa - trung - vi lượng.

 • Xem thêm...

  PHÂN BÓN SAO VIỆT NPK 16-19-12+6S+TE

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. - Cung…
  Xem thêm...

  PHÂN BÓN SAO VIỆT SV-OT NPK 15-16-12+TE

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. - Cung…
  Xem thêm...

  PHÂN BÓN SAO VIỆT NPK 15-6-20+6S+TE

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. - Cung…
  Xem thêm...

  PHÂN BÓN SAO VIỆT NPK 20-12-6+6S+TE

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. - Cung…
  Xem thêm...

  PHÂN BÓN SAO VIỆT NPK 18-6-12+TE

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. - Cung…
  Xem thêm...

  PHÂN BÓN SAO VIỆT SV-L2 NPK (15-5-19+TE)

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. - Cung…
  Xem thêm...

  PHÂN BÓN SAO VIỆT SV-L1 NPK (20-12-5+TE)

  - Là loại phân khoáng cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. - Cung…
  Xem thêm...

  Hình ảnh công ty

    09-18-53 lnh-do-huyen-kt-lu-sv181 146762161294310-35-26 1 1472010057758images1259190 M H NH T I X QU TRUNG 1461912900211images1259449 ANH TIN 11 1461912636046IMG 0542 1453168791150

  Thông tin công ty

  CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

  ĐỊA CHỈ: 587 LÝ THƯỜNG KIỆT, P. BẮC LÝ, TP. ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

  Điện thoại: +(84) 2322233888

  Website: www.saovietquangbinh.vn; Email: quangbinhseed1989@gmail.com

  Bản đồ