Chức năng, nhiệm vụ

1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO, SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG

     - Nghiên cứu, khảo nghiệm, khu vực hóa các giống cây trồng mới;

     - Kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng;

     - Sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các loại giống cây trồng.

 

2. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN GẠO SẠCH, GẠO HỮU CƠ

 

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

     - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón;

     - Kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

 

4. KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC

     Kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm và nông lâm thủy sản.

Hình ảnh công ty

  09-18-53 lnh-do-huyen-kt-lu-sv181 146762161294310-35-26 1 1472010057758images1259190 M  H NH T I X  QU  TRUNG 1461912900211images1259449 ANH TIN 11 1461912636046IMG 0542 1453168791150

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

ĐỊA CHỈ: 587 LÝ THƯỜNG KIỆT, P. BẮC LÝ, TP. ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Điện thoại: +(84) 2322233888

Website: www.saovietquangbinh.vn; Email: quangbinhseed1989@gmail.com

Bản đồ