Chức năng, nhiệm vụ

1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO, SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG

     - Nghiên cứu, khảo nghiệm, khu vực hóa các giống cây trồng mới;

     - Kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng;

     - Sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các loại giống cây trồng.

 

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

     - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón;

     - Kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

 

3. KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC

     - Kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm và nông lâm thủy sản.

Hình ảnh công ty

  09-18-53 lnh-do-huyen-kt-lu-sv181 146762161294310-35-26 1 1472010057758images1259190 M  H NH T I X  QU  TRUNG 1461912900211images1259449 ANH TIN 11 1461912636046IMG 0542 1453168791150

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

ĐỊA CHỈ: 587 LÝ THƯỜNG KIỆT, P. BẮC LÝ, TP. ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Điện thoại: +(84) 2323822156; Fax: +(84) 2323824330

Website: www.saovietquangbinh.vn; Email: tctynongnghiepqb@gmail.com

Bản đồ