GIỐNG LÚA QS447

1. Nguồn gốc: QS447 là giống lúa thuần được Công ty TNHHMTV giống cây trồng Quảng Bình chọn tạo, sản xuất và cung ứng, giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, phổ thích ứng rộng.

2. Đặc điểm giống
- Thời gian sinh trưởng ngắn ngày, cụ thể cho các vùng như sau:
q4

- Chiều cao cây 94-103 cm, sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khá và tập trung, bộ lá đứng. Bông to, xếp gié dày, nhiều hạt 135-170 hạt/bông, dạng hạt dài, tỷ lệ lép trung bình 14-16%, vỏ trấu màu vàng rơm, khối lượng 1000 hạt 20 - 21 gam.
- Năng suất cao từ 65 - 75 tạ/ha, thích hợp sản xuất 2 vụ/năm và phù hợp trên nhiều chân đất.
- Chất lượng gạo tốt, thơm ngon, gạo trong không bạc bụng, cơm mềm, đậm cơm, mùi thơm nhẹ, tỷ lệ gạo xay xát cao.
- Chống chịu rét khá, chống đổ ngã tốt, chống chịu sâu bệnh khá, chưa thấy xuất hiện các loại sâu bệnh hại chính.

3. Kỹ thuật sản xuất
3.1. Chân đất: Thích hợp trên nhiều chân đất khác nhau.
3.2. Thời vụ: 

Theo hướng dẫn của mỗi địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ như sau:
- Khu vực Bắc bộ đến Nghệ An: Vụ Xuân gieo 25/1 - 10/2 cấy tuổi mạ 3-3,5 lá, nếu gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4- 4,5 lá. Vụ Hè Thu gieo 20/5-10/6, cấy tuổi mạ 12 -15 ngày. Mật độ cấy 50- 55 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm. Lượng giống cần cho 1ha 40- 45 kg.
- Khu vực Hà Tĩnh- Thừa Thiên Huế vụ Đông Xuân gieo sạ từ 5/2-15/2, vụ Hè Thu gieo 25/5- 10/6. Lượng giống cần cho 1ha 80 - 90 kg.
- Khu vực Duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên: Vụ Đông Xuân gieo sạ 5-20/1, vụ Hè Thu gieo 20/5- 5/6.

3.3. Phân bón: 

Giống lúa QS447 là giống ngắn ngày, để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, bón thúc sớm, bón tập trung thời kỳ đầu của cây lúa. Lượng phân bón căn cứ tính chất đất đai thổ nhưỡng và tập quán canh tác để bón phân cân đối theo tỷ lệ: 90 - 110 N, 70 - 80 P2O5, 70 - 80 K2O.
Khuyến cáo: Nên sử dụng phân bón NPK Sao Việt chuyên dùng cho lúa, lượng bón và cách bón theo hướng dẫn trên bao bì.

3.4. Chăm sóc: Điều tiết nước theo từng giai đoạn phát triển của lúa, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm và tập trung, phát triển cân đối, phải đảm bảo đủ nước khi lúa trỗ để hạn chế tỷ lệ lép.
3.5. Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ bệnh kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương.

q5

Hình ảnh công ty

  09-18-53 lnh-do-huyen-kt-lu-sv181 146762161294310-35-26 1 1472010057758images1259190 M  H NH T I X  QU  TRUNG 1461912900211images1259449 ANH TIN 11 1461912636046IMG 0542 1453168791150

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

ĐỊA CHỈ: 587 LÝ THƯỜNG KIỆT, P. BẮC LÝ, TP. ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Điện thoại: +(84) 2323822156; Fax: +(84) 2323824330

Website: www.saovietquangbinh.vn; Email: tctynongnghiepqb@gmail.com

Bản đồ